REKOMENDACJE W ZWIĄZKU Z WYCINKĄ DRZEW W LESIE KLUCZOWYM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Stowarzyszenie Żywica [29 września 2022]

[29 września 2022]

[Stowarzyszenie Żywica]

Rekomendacje w związku z wycinką starych drzew w okolicy 'Grzybka’

Kontekst:

Leśnicy wykonali wycinkę (prawdopodobnie drzew zagrażających bezpieczeństwu) w miejscu bardzo ważnym dla społeczności lokalnej. Wycięte zostały między innymi dęby oraz brzozy o cechach drzew biocenotycznych. W lokalnej gazecie pracuje redaktor, który zażądał od leśników wycinki drzew zagrażających w lasach. Nadleśniczy obiecał słownie, że nie będzie żadnych cięć w tym miejscu. W tym miejscu była zaplanowana w obecnym PULu trzebież. Nadleśniczy nie chciał powoływać w tym lesie lasu referencyjnego powołując się na mylnie rozumiany rygor zakazu pozyskiwania drewna (w tym zagrażającego)

Co należy zrobić:

  1. Wystosowanie delegacji kilku osób wraz z przedstawicielem lokalnej gazety/ radio do nadleśnictwa w celu uzyskania wyjaśnień i ustalenia (słowna obietnica udokumentowana przez przedstawiciela gazety/ radio), że nie będą wykonywane żadne cięcia w lasach uczęszczanych przez mieszkańców, do czasu rozpoczęcia rozmów Zespołu Lokalnej Współpracy na podstawie Zarządzenia 58 DGLP bądź nie zostanie podjęty dialog, który jest wymagany przez art. 14 zarządzenia 58. Ustalenia powinny został utrwalone w artykule w lokalnej prasie. Podjęcie ustaleń pisemnych nie wydaje się możliwe. Ustalenia powinny dotyczyć również pozostawiania na miejscu drzew zagrażających ściętych (lub powalonych i ile jest to możliwe przy zachowaniu proporcji środków do celu).
  2. Zawnioskowanie do nadleśnictwa o informację publiczną (PUL i wszystko co z nim związane jest informacją publiczną) w następującym zakresie:
    a) wniosek o wszelkie dokumenty stanowiące o postanowieniu wycinki drzew (postanowienie, wniosek cięć, protokół z oględzin drzew, notatka służbowa) b) podanie sortymentu i metrażu pozyskanego drewna; c) sposób, w jaki drewno zostanie sprzedane; d) dokumenty stanowiące o sprzedaży wyciętego drewna; e) informację, czy drewno będzie sprzedane na potrzeby opałowe dla społeczności lokalnej (w granicach administracyjnych miasta/powiatu) czy gdzie indziej.
  3. Złożenie wniosku o powołanie lasu referencyjnego w oparciu o rekomendacje i szczegółowe instrukcje powoływania lasów referencyjnych, jakie grupa Stowarzyszenie Żywica otrzymała po szkoleniu indywidualnym. We wniosku należy wkleić treść rekomendacji, która dotyczy sposobu powoływania lasów referencyjnych oraz swobody w wycince drzew zagrażających w takich lasach w oparciu o definicję pozyskania drewna GUS.
  4. Skontaktowani się grupą Obywatelski Toruń w celu uzyskania od tej grupy rekomendacji do zarządzania lasami wokół Barbarki. Lasy te są wyłączone z gospodarki leśnej, prawdopodobnie są na liście lasów referencyjnych, drzewa są tam bardzo stare i często wysychające, rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek, którymi spacerują pielgrzymi. Niech grupa Obywatelski Toruń uzyska od nadleśnictwa Toruń pismo, w którym będzie opisana metoda pogodzenia wysokich walorów przyrodniczych drzew biocenotycznych rosnących wzdłuż ścieżek z celami zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  5. Skontaktowanie się z grupą Alarm dla klimatu Piaseczno w celu uzyskania wzoru pisma do nadleśnictwa w sprawie rozpoczęcia dialogu dotyczącego lasów o zwiększonej funkcji społecznej w oparciu o zarządzenie 58 DGLP. Po przeredagowaniu pisma, wysłanie do miejscowego nadleśnictwa.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny