RAPORT Z BADAŃ DENDROLOGICZNYCH – Ratujmy dęby w Kleczy Dolnej [4 października 2022]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5494 x 2747 | Lens: Fisheye | RMS: 2.99 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[4 października 2022]

[Ratujmy dęby w Kleczy Dolnej]

Ekspert dendrolog zakończył badania terenowe i przedstawił raport z wynikami. Raport zawiera:

  • opis metodyki prac;
  • ocenę stanu zdrowotnego drzew wskazanych jako konfliktowe;
  • waloryzację oddziału 86 leśnictwa Draboż;
  • wnioski.

ekspertyza_deby_klecza_dolna_2022

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny