ANALIZA UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU DLA LASU MIEJSKIEGO W OLSZTYNIE [6 marca 2023]

[6 marca 2023]

[Grupa Dolina Pasłęki]

Analiza uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie

Została przygotowana analiza uproszczonego PUL dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na potrzeby weryfikacji słabych stron uPUL , celem wykorzystania wyników analizy przy formułowaniu postulatów do powstającego nowego uPUL.

Analiza uPUL NFF

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny