RAPORT Z WYKONANYCH BADAŃ BRIOLOGICZNYCH [18 lipca 2023]

[18 lipca 2023]

[Grupa Dolina Pasłęki]

Informacja dla grupy Dolina Pasłęki

Ekspertka z grupy Dziki Ruch Oporu zakończyła inwentaryzację briologiczną na powierzchni postulowanej do ustanowienia rezerwatu.

Wyniki badań:

1. Odkryto nieznane dotąd lokalizacje 6 taksonów (5 mchów i 1 wątrobowiec):

  • Anomodon longifolius (zwiślik długolistny)/ częściowa – 1 stanowisko;
  • Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)/ częściowa – 16 stanowisk;
  • Frullania dilatata (miedzik płaski)/ częściowa- 121 stanowisk;
  • Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)/ częściowa – 21 stanowisk;
  • Neckera complanata (miechera spłaszczona)/ częściowa – 4 stanowiska;
  • Neckera pennata (miechera pierzasta)/ ścisła- 1 stanowisko.

2. Jakość danych przestrzennych

Ekspertka przedstawiła 4 pliki w rozszerzeniu .gpx z naniesionymi stanowiskami, skrótowym opisem gatunku epifitu i gatunku drzewa na którym został stwierdzony. Plik .gpx umożliwia użycie w programach GIS.

3. Podsumowanie

Najcenniejsze składniki miejscowej brioflory to epifity starych, dobrze zachowanych lasów liściastych (Neckera pennata, Homalia trichomanoides i Neckera complanata). Gatunki te na badanym terenie występują na licznych stanowiskach, co wskazuje na ich nieprzerwaną ciągłość. Populacje tych trzech taksonów są lokalnie bardzo cennym zasobem przyrodniczym. Dla zachowania populacji tych gatunków nieodzowne jest utrzymanie zwartych starodrzewów zapewniających odpowiedni leśny fitoklimat, a także pozostawianie w lasach odpowiednich ilości martwego drewna. Rekomenduje się całkowite zaniechanie prac leśnych na wskazanym obszarze.

Rezerwat Dolina Szelężnicy (Pasłęki)

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny