UWAGI DO WYBRANYCH ROBOCZYCH POSTULATÓW I PRZEMYŚLEŃ GRUPY ALARM DLA KLIMATU PIASECZNO [7 lipca 2023]

[7 lipca 2023]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Uwagi do wybranych roboczych postulatów i przemyśleń grupy Alarm dla klimatu Piaseczno

Uwagi ogólne:

  • Jeśli macie samorządy po swojej stronie, to niech one złożą ultimatum: zerwanie wszelkiej współpracy z PGL LP przy projektach w tym finansowanych z UE, współpracy oświatowych jednostek organizacyjnych z nadleśnictwem, zerwanie wszelkiej współpracy przy współorganizowaniu imprez cyklicznych. Po prostu niech samorządy powiedzą: „niedasię”;
  • Jeśli uważacie, że przynajmniej w części to możliwe, to trzeba spróbować. Takiej sytuacji leśnicy nie są w stanie znieść bo to Warszawa czyli negatywny PR na cały kraj. Szybko zmiękną i zgodzą się na każde ustępstwa;
  • Jeden artykuł w Wyborczej opisujący taką sytuację wstrząśnie całym budowanym przez lata wizerunkiem PGL LP;
  • Powyższe „sankcje” można a nawet trzeba stopniować powoli. Tak jak powoli i stopniowo LP wycofują się z FSC;
  • Stopniowanie „sankcji” przez lokalne samorządy. To nie musi odbywać się z rozgłosem. Chociaż rozgłos i kampania wyskaluje problem na całą Polskę i postawi LP pod ścianą. Z drugiej strony samorządy też mogą na tym ucierpieć politycznie, finansowo i długoterminowo. LP mogą strzelić focha na wiele lat, i postawić taką sytuację jako nieodwracalną i dalej- przez wiele lat robić negatywny PR zyskując na tym politycznie, w momentach kiedy będzie im to przydatne.

Postulat 1:„Zdecydowane NIE dla wprowadzenia nas na ścieżkę wytyczania „lasów społecznych”.

Uwagi do postulatu 1:Tutaj zostawiłbym jednak furtkę techniczną, bo może są jakieś lasy gdzie nie da się wejść (ogrodzone obszary z pozostałościami ruin po dawnych zakładach itp.) Zastanówcie się czy ten postulat nie jest waszą reakcją na zacieśnianie stanowiska LP. Jeśli tak to zawsze zapewnijcie sobie wentyl bezpieczeństwa. Jeśli tego nie zrobicie, grupa może ucierpieć.

_________________________

Postulat 2:„Rębnia „V” rozumiana jako wycinka selektywna z użyciem maszyny teleskopowej to dobra droga ( uwaga od P.D. taki typ rębni powoduje więcej dróg, miedzy drogami około 40 m”.

Uwagi do postulatu 2:Odwołuję się do mojego Raportu z audytu społecznego w Nadleśnictwie Chojnów, gdzie moim zdaniem lepiej to zdefiniowałem.

_________________________

Postulat 3:„Postulat dot. starodrzewów – przeniesienie starodrzewów do gospodarstw specjalnych z odpowiednimi zapisami np. gospodarstwo specjalne traktowane w sposób przerębowy”.

Uwagi do postulatu 3:Tutaj koniecznie zróbcie prognozę tendencji dynamiki, stabilności i trwałości tych drzewostanów na przestrzeni 20 lat. Leśnicy nie będą wam suszyć głowy, że trzeba szybko wyciąć bo się rozpadnie. Wielu grupom to mówię ale nikt jeszcze nie zrobił. Kto inny to zrobi jeśli nie AdkP?

_______________________

Postulat 4:„Zwiększenie wieku rębności dla każdego gatunku + 20% ?”.

Uwagi do postulatu 4:Dla liściastych +30 lat. Dla iglastych + 10 – 20 lat. Do tego obligatoryjne pozostawianie wszystkich liściastych drzew z drugiego piętra lasu oraz obligatoryjne postulaty:

  • wybór lokalnego materiału szkółkarskiego;
  • postulujcie promowanie podczas czyszczeń i trzebieży, osobników drzew o nietypowych cechach przystosowawczych, wadach, nietypowym pokroju pnia, niespotykanej żywotności pomimo skrajnie niesprzyjających warunków, postulujcie obligatoryjne zostawianie w lesie drzew biocenotycznych.

______________________

Postulat 5:„Nasze postulaty zgłosić do wyższych instancji, bo NCh , będzie nam tłumaczyć, że nic nie może !”.

Uwagi do postulatu 5:Stopniowanie „sankcji” przez lokalne samorządy. To nie musi odbywać się z rozgłosem. Chociaż rozgłos i kampania wyskaluje problem na całą Polskę i postawi LP pod ścianą, które ustąpią. Z drugiej strony samorządy też mogą na tym ucierpieć.

_____________________

Postulat 6:„Działajmy z leśnikami metodą „powolnego gotowania Żaby ”, uzyskajmy teraz trochę i potem kolejne oczekiwania,”.

Uwagi do postulatu 6:Metoda rozproszonych oczekiwań czy też ich stopniowania też jest dobra i wiele razy ją polecałem dla AdkP. Pozwala na oswojenie leśników z daną sytuacją związaną z oporem społecznym ale też powoduje pewne ryzyka, np. jeśli raptem zażądacie systemowych zmian z gospodarce leśnej, to leśnicy się wystraszą i okopią na swoich stanowiskach.

_______________________

Postulat 7:„Wsparcie mediów bardzo nam pomorze, POSTULATY KTÓRE SĄ ZROZUMIAŁE DLA OGÓŁU, , gdy mówimy niezrozumiałym językiem tracimy zasięgi medialne… Więc może wyjdźmy z 1 lub 2 postulatami typu”.

Uwagi do postulatu 7:Produkcja infografik w powerpoint z cytatami zawartymi w stanowiskach, uchwałach, notatach i protokołach i ich automatyczna dystrybucja narzędziami reklam FB. Pytanie czy macie konto na FB założone na firmę czy na osobę prywatną.

_______________________

Postulat 8:„Lasy społeczne nie mają poparcia w prawie, mamy za to w ustawie lasy ochronne”.

Uwagi do postulatu 8:Rozpoznajcie scenariusz lasów ochronnych a w szczególności rewizję aktu ustanawiającego las ochronny i szczegółowe sposoby gospodarowania w nim. Katalog SZG jest w rozporządzeniu w sprawie lasów ochronnych i zawiera zapis o ograniczeniu pozyskania drewna. Ten temat powinny zainicjować samorządy, znając jednak podstawę prawną do wystosowania żądania rewizji zasad gospodarowania w lasach ochronnych.

_______________________

Postulat 9:„Uważajmy na system przerębowy i V (przykład Szwecji), musimy mieć dokładne wytyczne, by nie zostać oszukanym”.

Uwagi do postulatu 9:Każda rębnia V ma mieć opisany szczegółowy sposób wykonania, np. 5% pozyskania zapasu grubizny w aktualnym PUL i następnie 5 % pozyskania zapasu grubizny w każdym kolejnym PUL kosztem iglastych, drzew porażonych szkodnikami. Inicjowanie i wspieranie naturalnych procesów przebudowy drzewostanu (procesy regulacyjne).

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny