Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów do wersji 2.6 [14 stycznia 2024 r.]

[14 stycznia 2024 r.

[Fundacja Alarm dla klimatu]

[Zielony Pierścień Warszawy]

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Chojnów o nowe warstwy.

Dodano łącznie 30 warstw stanu lasu, według przelotu satelity Sentinel z dnia 9 stycznia 2024 r.

Użyteczność narzędzia:

  • Warstwy będące zdjęciami satelitarnymi powierzchni ziemi wykonanymi w dniu 9 stycznia 2024 r., są użyteczne do analizy aktualnego stanu lasu będącego pod presją gospodarki leśnej oraz analiz realizacji prac leśnych w ramach przetargów na prace leśne w 2024 r.;
  • 2 warstwy dla obszarów południa i północy o niższej rozdzielczości, umożliwiają szybki wgląd;
  • 28 warstw szczegółowych o wyższej rozdzielności, umożliwiają lepszą ocenę stanu lasu.

Link do mapy: https://arcg.is/m5byC


Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”