Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Giżycko do wersji 1.2 [14 stycznia 2024 r.]

[14 stycznia 2024]

[Fundacja Psubraty]

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Giżycko do wersji 1.2

Dodano warstwę zdjęcia satelitarnego z dnia 7 stycznia 2024 r. obrazującego stan lasu.

Użyteczność narzędzia:

  • Warstwa będąca zdjęciem satelitarnymi powierzchni ziemi wykonanym w dniu 7 stycznia 2024 r., jest użyteczna do analizy aktualnego stanu lasu będącego pod presją gospodarki leśnej oraz analiz realizacji prac leśnych w ramach przetargów na prace leśne w 2024 r.

Link do mapy: https://arcg.is/19XKPn

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”