Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Giżycko do wersji 1.1 [12 stycznia 2024]

[12 stycznia 2024]
[Fundacja Psubraty]
Informacja dla grupy projektowej Fundacja Psubraty
Została zaktualizowana interaktywna mapa Nadleśnictwa Giżycko. Dodano następujące warstwy:
  • Prace leśne na 2024 r. (PGL LP 2024)
  • Prace leśne na 2024 r. ilość drewna do wycięcia w m3 (PGL LP 2024)
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”