Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Miękinia do wersji 2.6 [15 stycznia 2024]

[15 stycznia 2024]

[Grupa Góra Radunia]

[Grupa Ratujmy Las Mrozowski]

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Miękinia do wersji 2.6

Dodano 19 warstw:

Stan lasu, według przelotu satelity Sentinel z dnia 10 stycznia 2024 r.

  • 7 warstw dla dużych obszarów o niższej o niższej rozdzielczości, umożliwiają szybki wgląd (czas wczytywania warstwy może być wydłużony);
  • 12 warstw szczegółowych o wyższej rozdzielczości, umożliwiają lepszą ocenę stanu lasu (czas wczytywania warstw może być wydłużony).

Link do mapy: https://arcg.is/0fCPvX

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”