Zostań strażnikiem bioróżnorodności!

Niemal każde nadleśnictwo w Polsce ma wyznaczone na swoim terenie, tak zwane lasy referencyjne (Representative Sample Area). Ich wyznaczanie jest wymogiem dobrowolnego przystąpienia nadleśnictw do certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.

Powinny to być najlepiej zachowane, wzorcowe przykłady ekosystemów leśnych, które naturalnie porastałyby teren nadleśnictwa. Takie obszary zajmują do 10 % nadleśnictwa.

Jeśli zostały prawidłowo wyznaczone, przy udziale ekspertów nauk przyrodniczych, są to swoiste strefy ochronne bioróżnorodności, najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasów.

W lasach referencyjnych obowiązuje zakaz wycinki drzew.

Zostając strażnikiem bioróżnorodności masz możliwość:

– otrzymać od nas dokładną mapę z lokalizacją lasów referencyjnych,

– dokumentować ich stan wykonując fotografie,

– przeprowadzać obserwacje przyrodnicze,

– sprawdzać czy nie są w nich wykonywane wycinki drzew,

– promować swoje lasy referencyjne na naszej stronie internetowej (zdjęcia będą opatrzone licencjonowaną grafiką organizacji Forest Stewardship Council),

– przy naszej asyście wysyłać swoje spostrzeżenia do jednostki CAB (Certyfication Accredited Body), kontrolującej sposób zarządzania lasami referencyjnymi w Polsce,

– jeśli odkryjesz inne cenne przyrodniczo lasy, możesz wnioskować do nadleśnictwa o to, żeby wpisało je na listę lasów referencyjnych,

– wiesz, gdzie będą przeprowadzone na terenie nadleśnictwa wycinki lasów i możesz je monitorować za pomocą własnego komputera (otrzymasz od nas interaktywną mapę i codziennie nowe zdjęcia satelitarne obrazujące powstające w lesie rębnie),

– możesz uczestniczyć w projektach naszej fundacji, warsztatach, szkoleniach indywidualnych, jakie planujemy zrealizować w najbliższym czasie,

Tylko od ciebie zależy, co i jak długo chcesz robić. Twoje działania mogą trwać tydzień, miesiąc lub nawet cały rok.

Chętnych do udziału w akcji prosimy o kontakt: fundacja.las.naturalny@gmail.com

Akcja obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko- mazurskie i podlaskie

Jakie jeszcze województwa powinny być objęte naszym wsparciem?

Odpowiedzi na:

fundacja.las.naturalny@gmail.com