Uwagi Koalicji Niech Żyją! do projektu nowelizacji Prawa Łowieckiego [23 grudnia 2015]

[23 grudnia 2015]

Dnia 22 grudnia 2015r. wniesiono poselski  projekt ustawy Prawo Łowieckie. Projekt przewiduje szereg rozwiązań, które stoją w sprzeczności z postulatami Koalicji Niech Żyją!, ale przede wszystkim stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem europejskim. Należą do nich między innymi:

NOWE PRAWO ŁOWIECKIE WEDŁUG PIS

1. Legalizacja pistoletów i rewolwerów dla myśliwych.

2. Brak okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy broni myśliwskiej.

3. Brak realnych uprawnień właściciela nieruchomości do jej wyłączenia z obwodów łowieckich.

4. Zmuszanie właściciela nieruchomości do wykazywania przed sądem poglądów religijnych i moralnych dla ustanowienia zakazu polowania na jego własnej ziemi.

5. Wyłączenie gospodarki łowieckiej spod Ocen Oddziaływania na Środowisko (złamanie prawa europejskiego).

6. Finansowanie szkód łowieckich w 50% przez Skarb Państwa.

7. Brak możliwości zawężenia listy zwierząt łownych, ale z możliwością jej rozszerzenia.

8. Dopuszczenie do używania przez myśliwych śmiertelnie toksycznej amunicji ołowianej.

9. Dopuszczenie sztucznego karmienia zwierząt łownych.

10. Dopuszczenie polowań w odległości 100 metrów od zabudowań.

11. Dopuszczenie dzieci do polowań.

Film promujący Kampanię Niech Żyją!

„Prawdziwi faceci”

Dokumenty i pisma powiązane ze sprawą (30.12.2015):

Projekt ustawy Prawo Łowieckie

Uwagi Niech Żyją! do zmiany prawa łowieckiego grudzień 2015

Nowe prawo łowieckie wg PiS