Puszcza Borecka. Wykazujemy, że PUL Nadleśnictwa Borki nie spełnia wymogów SEA. Kierujemy sprawę do FSC i ASI [7 maja 2017]

[7 maja 2017]

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki od 6 lat nie spełnia wymogów jakie postawił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SEA. Wspominaliśmy o tym w styczniu tego roku.

Warunek jaki postawił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotyczył zachowania najbardziej reprezentatywnych grądów oraz ostoi gatunków będących wskaźnikowymi dla pierwotnych lasów puszczańskich.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w 2010 r. podczas procedury zatwierdzania nowego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Borki, prawdopodobnie utaiła opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie a Minister Środowiska zatwierdził Plan Urządzania Lasu, który nie spełnił warunków do uznania że nie będzie on negatywnie wpływał na środowisko. Od 2015 r. trwają dyskusje oraz podpisywane są porozumienia pomiędzy RDLP w Białymstoku a RDOŚ w Olsztynie mające na celu wyjście z impasu. Nie mają one jednak żadnego znaczenia dla procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jakiej poddano Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki w 2010r. Została ona bowiem przeprowadzona niezgodnie z prawem i ostatecznie zamknięta wraz z zatwierdzeniem Planu Urządzania Lasu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przez Ministra Środowiska.

W kwietniu zakończył się audyt w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Audytorzy certyfikujący Lasy Państwowe w systemie FSC (ponownie jak w zeszłych latach) nie zauważyli problemu, pomijając Nadleśnictwo Borki podczas kontroli, pomimo że sprawa w styczniu tego roku trafiła do Komisji Europejskiej. Tym samym sprawa rzetelności usług firmy SGS Polska trafiła do Forest Stewardship Council oraz Accreditation Services International. Skierowaliśmy jednak powiadomienie do firmy SGS Polska o nieprawidłowościach ze strony audytorów, tak by jej przedstawiciele mogli podjąć działania naprawcze.

Tym  czasem leśnicy z Nadleśnictwa Borki wykonują prace gospodarcze w wydzieleniach leśnych stanowiących ostatnie reprezentatywne fragmenty grądu subkontynentalnego w Puszczy Boreckiej. Puszczy, która na naszych oczach bezpowrotnie zatraca swój charakter niżowego lasu puszczańskiego. Działanie te stoją w sprzeczności z obowiązującą w prawie Unii Europejskiej zasadą przezorności, która w obliczu możliwej interwencji Komisji Europejskiej nie została zachowana. Sprawa realizowanych w tym roku wycinek została ponownie skierowana do Komisji Europejskiej oraz do Forest Stewardship Council i Accreditation Services International. Wszelkie próby łamania przez leśników obowiązującego w Polsce prawa Unii Europejskiej będą dokumentowane do późniejszego wykorzystania przez organy ścigania oraz wizytujących przedstawicieli KE, FSC i ASI.

Poniżej przedstawiamy opinię RDOŚ w Olsztynie warunkowo pozytywnie opiniującą PUL Nadleśnictwa Borki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz tegoroczne przykłady wycinek świadczących o łamaniu prawa.

 

Wydzielenie 119a:

 

 

Wydzielenie 101b:

 

Wydzielenie 137g:

  

Wydzielenie 171f. Zręby wykonano na granicy z Rezerwatem Borki.