Sprawdź, gdzie tną ! Nadleśnictwo Strzałowo -nasza nowa mapa GIS do monitoringu gospodarki leśnej [3 lutego 2019]

[3 lutego 2019]

Udostępniamy mapy dla kolejnych nadleśnictw. Tym razem jest to obszar Nadleśnictwa Strzałowo, gdzie znajduje się Mazurski Park Krajobrazowy. Do mapy po raz pierwszy załączamy nowe warstwy: korytarze ekologiczne oraz pomniki przyrody. Nie zabrakło codziennych zdjęć satelitarnych obszaru nadleśnictwa, udostępnionych w ramach misji Sentinel.

Narzędzie GIS – Nadleśnictwo Strzałowo