Prezentujemy nasze interaktywne szkolenie „Kontrola obywatelska w ochronie lasów” [13 maja 2019]

[13 maja 2019]


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity