W Puszczy Boreckiej, wciąż są nieodkryte stanowiska reliktów puszczańskich

Trwają prace nad nowym planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Borki. Powstałe w 1922 r., prestiżowe Polskie Towarzystwo Botaniczne postuluje, żeby w promieniu od 50 do 100 metrów od każdego drzewa, na którym rosną najcenniejsze gatunki reliktowych mszaków, powstrzymać się od projektowania pac gospodarczych w nowym PUL.

Polskie Towarzystwo Botaniczne wskazuje, że najcenniejsze gatunki, które należą do szczególnie wrażliwych na zmiany warunków siedliskowych (tzw. relikty puszczańskie), są zagrożone zwłaszcza na skutek wyrębu starych drzew i rozczłonkowania kompleksów leśnych.