OPINIA PRAWNIKA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA DECYZJI – Ratujmy Puszczę Darżlubską [21 marca 2022]

[21 marca 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Opinia prawnika na temat możliwości zaskarżenia decyzji

28 stycznia zwróciliście się z pytaniem do prawnika w sprawie: czy przy obecnej sytuacji administracyjno- prawnej- jest jeszcze możliwość skarżenia, odwołania?

Poniżej znajduje się odpowiedź prawnika na wasze pytanie:

Cześć,

rozumiem, że pytanie dotyczyło przedsięwzięcia pn „Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo-Wejherowo”.

Odpowiedź: sprawa dotyczy wydania decyzji środowiskowej.

1) na postanowienie o uzgodnienie warunków RDOŚ nie przysługuje zażalenie

2) argumenty RDOŚ będą mogły być kwestionowane w odwołaniu od decyzji środowiskowej

3) w sprawie będzie się można wypowiedzieć w ramach konsultacji społecznych, trzeba pilnować informacji na ten temat na BIP Urzędu Gminy Puck, jest możliwość składania również wniosków i opinii do postępowania

4) od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można złożyć odwołanie (nie wiem czy uczestniczą Państwo w postępowaniu na prawach strony? na podstawie art. 44 ustawy OOŚ jest taka możliwość jeśli są Państwo organizacją ekologiczną od co najmniej 12 miesięcy i w celach statutowych mają Państwo ochronę środowiska lub na podstawie art. 31 kpa) i tam kwestionować argumenty z postanowienia uzgodnieniowego RDOŚ5) 14 marca zakończył się okres wywieszenia obwieszczenia więc trzeba śledzić informacje o tym, czy wydano decyzje lub kiedy będą konsultacje społeczne BIP Urzędu Gminy Puck.

Podsumowując, jak najbardziej można jeszcze się w tej sprawie wypowiedzieć oraz zaskarżyć DŚ po jej wydaniu.

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny