REZULTATY SPOTKANIA ONLINE W SPRAWIE PLANOWANEGO AUDYTU FSC W RDLP BIAŁYSTOK – Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050 [20 marca 2022]

[20 marca 2022]

[Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050]

Dzisiaj odbyło się przewidziane wcześniej spotkanie online. W trakcie spotkania zaplanowaliśmy działania, które mają na celu przygotowanie skarg i uwag do audytu gospodarki leśnej w RDLP Białystok, jaki jest zaplanowany na kwiecień 2022 r.

Ustalenia:

  • wykorzystamy znane kontakty do zdobycia informacji na temat dokładnego terminu planowanego audytu oraz na temat tego, jak jednostka certyfikująca przeprowadzi audyt;
  • złożymy wniosek o informację publiczną dotyczącą uszczegółowienia zasad pielęgnacji w lasach HCVF 6;
  • będziemy szukać eksperta od krajobrazu i zieleni parkowej, który wystawi opinię na temat sposobu zagospodarowania lasów HCVF 6, które mają opracowane zasady gospodarowania, uwzględniające cel masowego wypoczynku, parkowego i krajobrazowego znaczenia lasów wokół Augustowa;
  • zbierzemy uwagi od Eli Sawickiej i Adama Bohdana w sprawie sposobu naprawy przez leśników niezgodności wniesionych w trakcie audytu gospodarki leśnej w 2021 r., dotyczących sposobu zarządzania lasami HCVF 6 i lasami referencyjnymi.
  • przygotujemy uwagi, krytycznie odnoszące się do wniesionych niezgodności i braku ich naprawy.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny