PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY BRACTWO BARTNE I POLSKA 2050 [27 czerwca 2022]

[27 czerwca 2022]

[Bractwo Bartne i Polska 2050]

Plan szkoleń indywidualnych dla grupy Bractwo Bartne i Polska 2050

28 czerwca -Szkolenie w pomieszczeniu

11.00- 13.00- Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologia siedliskowa;

13.00- 14.00- Wykonanie waloryzacji usług ekosystemowych oraz identyfikacji użytkowników lasu- omówienie na przykładzie Lasu Miejskiego pod Giżyckiem;

14.00- 14.30- Przerwa;14.30 – 16.30- Powołanie formy ochrony przyrody – dyskusja;

16.30- 18.30 – Mapa interaktywna na platformie ArcGIS Online – narzędzie do planowania działań na rzecz lasu, jak jest wykorzystywana przez inne grupy, utworzenie konta na platformie ArcGIS Online i przekazanie mapy Nadleśnictwa Augustów pod administrację dla grupy.

29 czerwca- Szkolenie w pomieszczeniu

9.00- 11.00- Dostęp do informacji publicznej i środowisku;

11.00- 13.00- Standard FSC, lasy HCVF 6, lasy referencyjne – omówienie oraz dyskusja;

13.00- 14.00 – Kampania medialna – przygotowanie do realizacji;

14.00- Koniec.

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny