WYNIKI BADAŃ LICHENOLOGICZNYCH – Ratujmy Puszczę Darżlubską [21 czerwca 2022]

[21 czerwca 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Zgodnie z rekomendacjami, przystąpiliście do wykonania badań w pasie planowanej drogi przez puszczę.

Co należy zrobić:

  • W ramach uczestnictwa w projekcie, trzeba zaangażować briologa, który odnajdzie chronione gatunki mszaków. Wyniki badań posłużą do podważenia wadliwego Raportu Oddziaływania na Środowisko, który został sporządzony dla planowanej inwestycji, z pominięciem chronionych gatunków mszaków.

Oczekiwane rezultaty:

  • Odnalezienie reliktów puszczańskich, bioindykatorów lasów pierwotnych, podlegających ochronie częściowej oraz ścisłej, podważy Raport OOŚ dotyczący planowanej drogi powiatowej. W przypadku wydzieleń poza pasem drogowym, informacja o lokalizacji chronionych epifitów, pozwoli w perspektywie 4-5 lat ciągłego zaangażowania w temat, na rewizję dotychczasowej gospodarki leśnej. Dowodem jest Puszcza Borecka, gdzie analogiczne działania, pozwoliły na głębokie zmiany w 10 letnich planach gospodarczych.

Udało się zaangażować briologa oraz lichenologa. W Teczce Projektowej znajdziecie wyniki badań lichenologicznych, wykonanych przez ekspertkę. Wyniki badań są przygotowane w formie raportu oraz wykazu gatunków i ich statusu prawnego.

Spośród 296 zinwentaryzowanych stanowisk, ekspertka odnalazła:

  • 93 stanowiska gatunków podlegających ochronie ścisłej;
  • 19 stanowisk gatunków krytycznie zagrożonych w Polsce;
  • 97 stanowisk gatunków wymierających w Polsce;
  • 28 stanowisk gatunków wymierających na Pomorzu Gdańskim.

A.Kowalewska_Inwentaryzacja porostow Nanice_Celbowo_2022

Droga Nanice_Celbowo_ stanowiska gatunkow_chron i zagr VU EN CR_2022_ostateczne

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny