WYNIKI BADAŃ BRIOLOGICZNYCH – Ratujmy Puszczę Darżlubską [12 lipca 2022]

DCIM100_VIRB

[12 lipca 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Ekspert briolog zakończył badania. Odnaleziono 20 nowych gatunków mszaków, w tym wskaźnikowe dla lasów pierwotnych.

 • Dicranum polysetum (ochrona częściowa) – duży, pospolity mech runa borowego. W terenie badań zanotowany na trzech stanowiskach, zapewne znacznie szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Dicranum scoparium (ochrona częściowa) – bardzo pospolity mech ogólnoleśny. Na terenie badań rośnie w runie leśnym, na korze drzew liściastych, na martwym drewnie kłód i pniaków, na przydrożnych skarpach, na głazach itp. Zanotowano 6 stanowisk, jednakże zapewne jest znacznie szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Eurhynchium angustirete (ochrona częściowa) – duży gatunek runa leśnego, w terenie badań częsty, zanotowany na jednym stanowisku – jednak zapewne szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący
 • Frullania dilatata (ochrona częściowa) – drobny wątrobowiec epifityczny, typowy dla lasów liściastych. Rośnie na korze buków, grabów oraz dębów. Na terenie badań 6 lokalizacji. Zasób nieznaczący.
 • Homalia trichomanoides (ochrona częściowa) – cenny mech epifityczny, występujący w starych, zwartych i dobrze zachowanych lasach liściastych (zbliżonych do stanu naturalnego). W terenie badań rośnie na starych bukach i dębach – łącznie zanotowano 21 lokalizacji. Ze względu na dużą liczbę stanowisk i lokalnie dużą obfitość populacji należy uznać, że jest to jeden z najcenniejszych składników brioflory badanego terenu. Zasób cenny.
 • Homalothecium sericeum – dość rzadki mech epifityczny, porastający stare drzewa liściaste. W terenie badań stwierdzony na 3 lokalizacjach. Zasób mało znaczący.
 • Hylocomium splendens (ochrona częściowa) – duży, częsty mech runa leśnego i borowego, na terenie inwentaryzacji stwierdzono 3 stanowiska – zapewne jest jednak znacznie szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Isothecium myosuroides – bardzo rzadki w Polsce epifito-epilit, o atlantyckim typie rozmieszczenia, rosnący na skraju swojego naturalnego zasięgu (Bednarek-Ochyra i in. 1994). W terenie badań zanotowany na dwóch głazach narzutowych – w obu przypadkach rośnie z dużą obfitością. Ze względu na rzadkość występowania w Polsce można zaliczyć go do cenniejszych składników lokalnej brioflory. Zasób cenny.
 • Leucodon sciuroides – mech epifityczny, rosnący na starych drzewach liściastych. Lokalnie w skali Pomorza Gdańskiego dość rzadki, dlatego ujęty w inwentaryzacji. Stwierdzony na pięciu drzewach w badanym terenie. Zasób mało znaczący.
 • Neckera complanata (ochrona częściowa) – cenny mech epifityczny, rosnący w zwartych dobrze zachowanych starodrzewach (zbliżonych do stanu naturalnego). W terenie badań rośnie na starych bukach i dębach – łącznie zanotowano 13 lokalizacji. Ze względu na dużą liczbę stanowisk i lokalnie dużą obfitość populacji należy uznać, że jest to jeden z najcenniejszych składników brioflory badanego terenu. Zasób cenny.
 • Nowellia curvifolia (ochrona częściowa) – niewielki, epiksyliczny wątrobowiec liściasty, zamieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych, z kategorią NT – bliskie zagrożenia. W terenie badań stwierdzono trzy stanowiska. Rośnie on na silnie rozłożonym drewnie świerków i sosen, lokalnie bardzo licznie, dlatego należy zaliczyć go do cenniejszych składników miejscowej brioflory. Zasób cenny.
 • Plagiochila asplenioides (ochrona częściowa) – duży wątrobowiec liściasty, w terenie badań rośnie na jednym stanowisku – na podstawie starego dębu. Zasób nieznaczący.
 • Pleurozium schreberi (ochrona częściowa) – duży, pospolity mech runa borowego. Na terenie badań zanotowany 6 krotnie – zapewne znacznie szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Polytrichum commune (ochrona częściowa) – duży mech torfowiskowy, lokalnie notowany w niewielkich zabagnieniach oraz płatach boru bagiennego – pięć stanowisk na terenie badań. Zasób nieznaczący.
 • Pseudoscleropodium purum (ochrona częściowa) – duży, pospolity mech runa borowego. Na terenie badań zanotowany 6 krotnie – zapewne znacznie szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Rhytidiadelphus squarrosus (ochrona częściowa) – duży, pospolity mech leśny i łąkowy, w terenie badań 1 stanowisko, na prześwietlonej skarpie przydrożnej. Zasób nieznaczący.
 • Sphagnum fallax (ochrona częściowa) – pospolity mech torfowiskowy. Lokalnie rośnie na niewielkich zabagnieniach oraz w płatach boru bagiennego – stwierdzono 4 stanowiska, zapewne jest szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Sphagnum palustre (ochrona częściowa) – pospolity mech torfowiskowy. Lokalnie rośnie na niewielkich zabagnieniach oraz w płatach boru bagiennego – stwierdzono 4 stanowiska, zapewne jest szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Thuidium tamariscinum (ochrona częściowa) – duży, pospolity gatunek runa leśnego, w terenie badań trzy lokalizacje, jednak zapewne szerzej rozprzestrzeniony. Zasób nieznaczący.
 • Ulota crispa (ochrona częściowa) – drobny epifit drzew liściastych, w terenie badań rośnie na 13 stanowiskach, na korze buków, dębów, grabów, lip oraz brzóz – miejscami bardzo obficie. W Polsce ma status gatunku narażonego na wyginięcie, dlatego należy uznać go za jeden z cenniejszych składników lokalnej brioflory. Zasób małocenny.

Inne:

Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.5

-dodano do folderu 2_NASZE DZIAŁANIA > 1_BADANIA, plik o nazwie „Opracowanie briologiczne BH”

Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Wejherowo do wersji 1.2

Dodano warstwy:

 • Badania briologiczne – lipiec 2022- lokalizacja gatunków (EKSP BRIOL 2022)
 • Badania briologiczne – lipiec 2022- lokalizacja gatunków. Mapa skupień (EKSP BRIOL 2022)

https://arcg.is/1bTKHy0

Inwentaryzacja briologiczna droga powiatowa 1442G

 

Wykonawca (badania): ekspert zewnętrzny

Wykonawca (mapa): Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny