AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW [10 września 2022]

[10 września 2022]

[Bractwo Bartne i Polska 2050]

Na wewnętrzne potrzeby radnych Rady Miejskiej w Augustowie, wykonano roboczą wersję przebiegu granic projektowanego Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego.

Zaktualizowano interaktywną mapę nadleśnictwa Augustów o nowe warstwy:

  • ZPK projekt [granice poprowadzone po punktach załamania granic wydzieleń leśnych. W innym przypadku granice są poprowadzone umownie po widocznej na monitorze komputera linii działki ewidencyjnej];
  • ZPK wezly [punkty załamania granic wydzieleń leśnych];
  • Usługa przeglądania Ewidencji gruntów Powiatu Augustowskiego;
  • Usługa przeglądania Państwowego Rejestru Granic- Granice Gmin.

Po otrzymaniu od Urzędu Miejskiego danych przestrzennych dotyczących przebiegu działek ewidencyjnych w układzie współrzędnych Poland CS92, zostanie wykonana ostateczna wersja mapy wraz z listą punktów załamania granic. Link do mapy znajduje się poniżej oraz na Centrum Wsparcia w zakładce Grupy.

Link do mapy:

https://arcg.is/45KDG

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny