AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY NADLEŚNICTWA BRYNEK [5 września 2022]

[5 września 2022]

[Las Rokitnicko- Miechowski]

Informacja dla grupy Las Rokitnicko- Miechowski – aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Brynek

W związku z wejściem w życie nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Brynek na lata 2022- 2031, zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Brynek o nowe warstwy.

Co nowego:

 • w nowym PULu pracownicy BULiGL zmienili granice niektórych wydzieleń. W mapie umieszczono obok siebie warstwy starych i nowych granic wydzieleń, co umożliwia szybkie porównanie i odnalezienie różnic;
 • prace gospodarcze przewidziane do realizacji w nowym PULu, podzielono na etapy wejścia z pracami leśnymi do lasu. W ten sposób można dowiedzieć się, z jaką kolejnością będą wykonywane wycinki, zabiegi agrotechnicze, sadzenia i pielęgnacje;
 • dodano warstwy 'starych’ lasów w wieku 100- 135 lat oraz 140- 200 lat i analogiczne warstwy dla lasów liściastych, co umożliwia szybkie odnalezienie w lesie najcenniejszych fragmentów ekosystemów, o niezaburzonej ciągłości ekologicznej co może wiązać się z obecnością rzadkich i chronionych gatunków;
 • dodano warstwy 'Ukryte w lesie stare drzewa’. Są to dane uzyskane ze szczegółowych opisów taksacyjnych, dotyczące lokalizacji drzew występujących w lesie pojedynczo (PJD) oraz miejscowo (MJS). Warstwy tego typu umożliwiają odnalezienie 'drzew matek’, siedlisk chrząszczy saproksylicznych, nietoperzy, sów, reliktów puszczańskich oraz drzew kwalifikujących się do ochrony prawnej.

Dodano łącznie 40 nowych warstw tematycznych. Zachowano stare warstwy przynależne do wcześniejszego PULu:

 • Słowniczek [kliknij 2x];
 • Granice nadleśnictwa Brynek (BDL2022);
 • Leśnictwa (BDL2022);
 • Oddziały leśne (BDL2022);
 • Wydzielenia 1 (BDL2022);
 • Wydzielenia 2 (BDL2022);
 • Wydzielenia 3 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Wydzielenia leśne 1 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Wydzielenia leśne 2 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Wydzielenia leśne 3 (BDL2022);
 • Gospodarstwo zrębowe (BDL2022);
 • Gospodarstwo przerębowo- zrębowe (BDL2022);
 • Gospodarstwo specjalne (BDL2022);
 • Pierwsze wejście z pracami leśnymi -1- PUL 2022- 2031 – 1999 obiektów (BDL2022);
 • Pierwsze wejście z pracami leśnymi -2- PUL 2022- 2031 – 1900 obiektów (BDL2022);
 • Drugie wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 852 obiekty (BDL2022);
 • Trzecie wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 547 obiektów (BDL2022);
 • Czwarte wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 199 obiektów (BDL2022);
 • Piąte wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 50 obiektów (BDL2022);
 • Szóste wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 34 obiekty (BDL2022);
 • Siódme wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 1 obiekt (BDL2022);
 • Ósme wejście z pracami leśnymi PUL 2022- 2031 – 1 obiekt (BDL2022);
 • Lasy ochronne -I- (BDL2022);
 • Lasy ochronne -II- (BDL2022);
 • Lasy ochronne -III- (BDL2022);
 • Lasy w wieku 100- 135 lat (BDL2022);
 • Lasy liściaste w wieku 100- 135 lat (BDL2022);
 • Lasy w wieku 140- 200 lat (BDL2022);
 • Lasy liściaste w wieku 140- 200 lat (BDL2022);
 • Siedliska przyrodnicze N2000 (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – dąb – 216 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – buk – 93 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – sosna – 68 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – świerk – 49 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – lipa – 8 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – jesion – 6 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – brzoza – 6 obiektów (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – jawor – 4 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – grab – 4 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – modrzew – 4 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – olcha – 4 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – wiąz – 4 obiekty (BDL2022);
 • Ukryte w lesie stare drzewa – jodła – 2 obiekty (BDL2022);
 • zdj fito (BAD.BOTAN.2022);
 • siedn2k aft (BAD.BOTAN.2022);
 • rosl nacz (BAD.BOTAN.2022);
 • rosl inw (BAD.BOTAN.2022);
 • [wcześniejszy PUL] Granice Nadleśnictwa Brynek (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Granice leśnictw (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Oddziały leśne (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Rębnie na lata 2022- 2031. (PGLLP2022);
 • [wcześniejszy PUL] Rębnie na lata 2022- 2031. Grubizna w m3 do wycięcia brutto. (PGLLP2022);
 • [wcześniejszy PUL] Trzebieże na lata 2022- 2031 (PGLLP2022);
 • [wcześniejszy PUL] Lasy ochronne miasta 1 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Lasy ochronne miasta2 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Lasy ochronne obronne (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Lasy powyżej 140 lat (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Lasy w wieku 100-137 lat (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Siedliska przyrodnicze N2000 (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Gospodarstwo zrębowe (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Gospodarstwo przerębowo- zrębowe (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Gospodarstwo specjalne (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Brzoza (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Buk (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Dąb bezszypułkowy (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Dąb czerwony (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Dąb szypułkowy (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Dąb (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Jawor (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek- Jesion (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Jodła (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Klon (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Lipa (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Modrzew (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Olcha (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Osika (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Sosna czarna (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Sosna wejmutka (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Sosna (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Świerk (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Topola (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Wiąz (BDL2022);
 • [wcześniejszy PUL] Dominujący gatunek – Wierzba (BDL2022);
 • Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (GDOŚ2022);
 • Użytki ekologiczne (GDOŚ2022);
 • Stanowiska dokumentacyjne (GDOŚ2022);
 • Rezerwaty (GDOŚ2022);
 • Pomniki przyrody (GDOŚ2022);
 • Parki Narodowe (GDOŚ2022);
 • Parki Krajobrazowe (GDOŚ2022);
 • Obszary Chronionego Krajobrazu (GDOŚ2022);
 • SOOS Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (GDOŚ2022);
 • OSOP Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (GDOŚ2022).

Link do mapy znajduje się poniżej:

https://arcg.is/1qbm5b0

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny