PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY INICJATYWA SUPRAŚLAS I RATUJMY LAS TURCZYŃSKI [2 września 2022]

[2 września 2022]

[SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński]

Plan szkoleń indywidualnych dla grupy Inicjatywa SupraśLas i Ratujmy Las Turczyński

24 września – sobota

13.00 – Omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej koordynacji działalności grup, zdolności do podejmowania działań. Wspólne określenie celów, priorytetów, przywiązania do lasu i wartości, realny i szczery sprzeciw wobec rozpoznanych zagrożeń jak siła napędowa grupy. Przedstawienie sposobu działania i efektywności wybranych grup w Polsce: grupa Alarm dla klimatu Piaseczno, grupa Las Tulecki – wspólna sprawa, grupa Ratujmy Las Mokrzański

13.00 – 16.00 – Wyjście do lasu.

Cel wyjścia do lasu:

  • rozpoznanie wartości przyrodniczych i społecznych;
  • rozpoznanie jakości lasu i jakości gospodarki leśnej;
  • zdefiniowanie możliwych rozwiązań służących ochronie siedlisk przyrodniczych przed hodowlą lasu;
  • zdefiniowanie celów i działań dla grup;
  • wywiad z członkami grupy;
  • przygotowanie rekomendacji dla grupy po szkoleniu.

25 września – niedziela

9.00 – 11.00– Podstawy ekologii lasu, siedliska przyrodnicze Natura 2000, typologia siedliskowa stosowana w leśnictwie;

11.00 – 12.00 – Scenariusze ochrony lasu – budowanie grupy inicjatywnej od podstaw;

12.00 – 14.00 – Relikty puszczańskie – mszaki jako wskaźniki lasów o cechach pierwotnych. Amplituda ekologiczna reliktów puszczańskich i zagrożenia ze strony hodowli lasu.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny