KONSULTACJE ONLINE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU [9 października 2022]

[9 października 2022]

[Wszystkie grupy; Grupa Dolina Pasłęki; Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Spotkania online z uczestnikami projektu:

Temat: Konsultacje online dla uczestników projektu (po wydaniu rekomendacji i wykonaniu badań przyrodniczych)

Zaproszeni:

  • GRUPA 17/CW Grupa Dolina Pasłęki;
  • GRUPA 10/CW Ratujmy Puszczę Darżlubską.

Termin: online, 13 października 2022 r., godz. 18.00 – 20.00.

Jakość wsparcia:

  • omówienie aktualnej sytuacji od momentu ostatniego szkolenia indywidualnego;
  • omówienie wyników badań przyrodniczych (o ile były wykonane) i sposobu dalszej dystrybucji danych w celu ochrony lasu;
  • przedstawienie przez grupę osiągnięć i aktualnych celów oraz potrzeb w ramach projektu;
  • pomysły grupy na rozwój;
  • omówienie i wybór metod dalszego wsparcia z aktualnej oferty: (https://www.facebook.com/…/permalink/1372947226566471).

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny