RAPORT Z BADAŃ FITOSOCJOLOGICZNYCH – grupa Las na stadionie [6 października 2022]

[6 października 2022]

[Las na stadionie]

Wyniki badań fitosocjologicznych

Ekspertka, zakończyła badania terenowe w waszych lasach i przedstawiła raport końcowy pn. „Inwentaryzacja cennych (rzadkich/ chronionych) gatunków i zbiorowisk roślinnych na terenie RDLP Radom, Nadleśnictwie Kielce, Leśnictw Dyminy i Słowik w wybranych wydzieleniach leśnych (maks. 40 ha)”.

1.Odnaleziono nowe siedliska i gatunki:

  • 3 siedliska przyrodnicze;
  • leśne zbiorowisko zastępcze;
  • zbiorowiska spontaniczne;
  • 12 gatunków chronionych;
  • 4 gatunki inwazyjne.

2. Zidentyfikowano zagrożenia oraz opisano rekomendacje dla badanego kompleksu leśnego.

3. Wykonano spis florystyczny dla 32 badanych powierzchni próbnych, który zawiera pełną listę zinwentaryzowanych gatunków i siedlisk.

4. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Ekspertyza Kielce

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny