RAPORT Z BADAŃ BOTANICZNYCH – Inicjatywa Lasy Lublinieckie [10 października 2022]

[10 października 2022]

[Inicjatywa Lasy Lublinieckie]

Wyniki badań botanicznych

Ekspert fitosocjolog, przedłożył obszerny raport wraz z załącznikami (1,6GB danych), w tym dane przestrzenne, gotowe do użycia w programie QGIS.

Badania obejmowały:

  • określenie statusu fitosocjologicznego zbiorowisk roślinnych;
  • kartowanie siedlisk chronionych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG z określeniem ich stanu zachowania zgodnie z metodyką opisaną w raporcie;
  • aktywne wyszukiwanie i przeszukiwanie potencjalnych miejsc występowania gatunków roślin naczyniowych i grzybów, w tym porostów, objętych ochroną prawną oraz rzadkich i zagrożonych (w tym roślin naczyniowych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG), z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ich ilościowości (liczby osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w większych skupiskach);
  • Wykonano 14 zdjęć fitosocjologicznych;
  • Rejestracji stanowisk dokonano za pomocą GPS.

Wyniki:

  • ocena występowania roślinności potencjalnej i rzeczywistej z podziałem na leśne zbiorowiska roślinne;
  • stwierdzono 7 gatunków cennych;
  • stwierdzono 2 siedliska przyrodnicze.

opracowanie_lasy_lublinieckie

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny