PLAN SZKOLENIA DLA GRUPY ONE RING LAS KABACKI [14 października 2022]

[14 października 2022]

[One Ring Las Kabacki]

Plan szkolenia indywidualnego dla grupy One Ring Las Kabacki

22 października

8.00 – Szkolenie w pomieszczeniu

8.00 -8.30- Omówienie aktualnej sytuacji, współpracy z One Ring;

8.30- 10.00- Ekosystemy leśne typologia leśna i fitosocjologia. Las naturalny i las gospodarczy. Podstawy ekologii lasu;

10.00- 11.00- Wartości przyrodnicze i społeczne, usługi ekosystemowe;

11.00- 12.00- Podstawy Standardu FSC. Wykorzystanie do ochrony lasów zarządzanych przez PGL LP.

12.00 – Wyjście do lasu

Cel:

  • Zapoznanie się lasami, które są ważne dla grupy, dla społeczności lokalnej, gdzie występuje spór związany z wycinką;
  • Zapoznanie się z jakością pozostałych lasów;
  • Zapoznanie się z jakością prowadzonej gospodarki lasu, celowości i skali przebudowy lasów;
  • Ocena jakości usług ekosystemowych świadczonych dla mieszkańców;
  • Wywiad z grupą, zbieranie myśli, wątków, pomysłów i sugestii;
  • Wypracowanie rekomendacji dla grupy.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny