RAPORT Z WYKONANYCH BADAŃ ORNITOLOGICZNYCH – Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka [28 października 2022]

[28 października 2022]

[Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka]

Ekspert ornitolog, przedstawił Raport, w którym przedstawił wyniki waloryzacji ornitologicznej części terenów tzw. Puszczy Mazowieckiej.

Ekspert wytypował powierzchnie badawcze, w których stwierdził występowanie rzadkich gatunków dzięciołów oraz bociana czarnego, bielika i orlika krzykliwego. Łącznie stwierdzono 21 gatunków ptaków

Raport Puszcza Mazowiecka (1)

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny