AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY NADLEŚNICTWA MIĘKINIA -Ratujmy Las Mokrzański [16 lutego 2023]

[16 lutego 2023]

[Ratujmy Las Mokrzański]

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Miękinia do wersji 2.5

Lista zmian:

  • dodano „Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK; naloty wykonane 10 maja 2021 na zlecenie GUGIK (nr zamówienia: BDG-ZP.2610.33.2020.GI);”

Powyższa ortofotomapa jest bardziej aktualna niż domyślna. Dzięki temu obrazuje aktualny stan lasu.

  • dodano: „Usługa przeglądania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw (Geoportal 2023)”

Powyższa warstwa Numerycznego Modelu Terenu pozwala na kierowanie postulatów do leśników wobec ochrony starych drzewostanów w oparciu o wysokość terenu a tym samym poziom wód gruntowych.

https://arcg.is/15zufO1

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny