OPINIA PRAWNA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTYCH PRZEZ LASY PAŃSTWOWE – Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050 [20 lutego 2023]

[20 lutego 2023]

[Fundacja Bractwo Bartne i Polska 2050]

[wyjaśnienie okoliczności stanowi informację wrażliwą]

Pytanie do prawników:

– czy takie działania ze strony Nadleśnictwa są legalne- czy nie naruszają RODO i Ochrony Danych Osobowych -co można zrobić w tej kwestii

Odpowiedź prawnika:

1) w pierwszej kolejności należy zwrócić się do Nadleśnictwa z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej zostały udostępnione materiały dziennikarce o osobie [informacja wrażliwa] (zapewne prawo prasowe ale mimo wszystko niech odpowiedzą) i wyszczególnienie na jakiej podstawie prawnej Nadleśnictwo przetwarza dane osobowe [informacja wrażliwa] zawarte na screenach z mediów społecznościowych i innych materiałach.

2) po otrzymaniu odpowiedzi może Pan wysłać wniosek o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ePUAP-em) w formie wniosku o skontrolowanie zgodności z prawem przetwarzania Pana danych osobowych. W mojej ocenie wątpliwości budzi przetwarzanie danych osobowych dotyczących aktywności w sieci Internet przez LP.

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny