SPOTKANIE W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO W OLSZTYNIE [8 czerwca 2023]

[8 czerwca 2023]

[Grupa Dolina Pasłęki]

6 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie. W spotkaniu wzięła udział grupa projektowana Grupa Dolina Pasłęki.

 • Las Miejski w Olsztynie liczący ponad 1400 ha, jest największym w Europie kompleksem leśnym położonym w granicach administracyjnych miasta;
 • Las Miejski w Olsztynie jest pod zarządem administracji miejskiej.

W trakcie spotkania asystent projektu pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”, przedstawił wyniki wykonanej analizy aktualnego uPUL dla Lasu Miejskiego oraz propozycje do nowego sposobu zarządzania lasem miejskim dla aktualnie przygotowywanego uPUL, w oparciu o ogólnopolskie trendy i przemiany w sposobie zagospodarowania lasów o znaczeniu przyrodniczym i społecznym. Po prezentacji odbyła się dyskusja. Asystent projektu, mając doświadczenie w mapowaniu usług ekosystemowych w Lesie Miejskim pod Giżyckiem, nakreślił wstępny plan przygotowania opracowania mapującego usługi ekosystemowe Lasu Miejskiego w Olsztynie, użytkowników tych usług ekosystemowych, miejsca ich występowania oraz zagrożenia dla ich trwałości. Opracowanie ma powstać do końca trwania projektu. Obecny na spotkaniu dyrektor BULiGL Oddział w Olsztynie, również wyraził oczekiwania co do potrzeby zmapowania usług ekosystemowych, co ma posłużyć do strefowania wskazań gospodarczych, przygotowywanych przez taksatorów BULiGL, w tym ograniczenia zaburzeń krajobrazu leśnego, w myśl wytycznych zarządzenia nr 58 w sprawie lasów społecznych.
W spotkaniu uczestniczyli:

 • Mirosław Arczak – Radny Rady Miejskiej / Ruch Społeczny Wspólny Olsztyn;
 • Kamila Radzmińska-Arczak – Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice;
 • Bugusia Budna – Ruch Zielony Olsztyn (grupa nieformalna);
 • Jacek Kudła – nieformalna inicjatywa mieszkańców/prawnik;
 • Wojtek Biedrzyński – Fundacja Nexus / skromny sługa winnicy pańskiej;
 • Alicja Dobrosielska – ESWIP (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) – Biuro w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe Pruthenia;
 • Dorota Limontas – Rada Organizacja Pozarządowych Miasta Olsztyna (Przewodnicząca) / ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska;
 • Karol Okuniewicz – działacz społeczny/tłumacz;
 • Mateusz Sowiński – entomolog / autor Bloga Świat Makro – https://swiatmakro.com/;
 • Włodzimierz Serwiński – Dyrektor Oddziału BUL w Olsztynie;
 • Andrzej Bieżuński – Zastępca Dyrektora Oddziału BUL w Olsztynie;
 • Adrian Grzegorz – asystent projektu pn. Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny