Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów (wersja 2.7) [9 lutego 2024]

[9 lutego 2024]
[Fundacja Alarm dla klimatu]
Po ostatnich wydarzeniach związanych z wycinką starych dębów w lesie zgłoszonych do MKiŚ do wyłączenia z gospodarki leśnej oraz w związku z planowaną wizją terenową z leśnikami w dniu 9 lutego 2024, została zaktualizowana interaktywna mapa Nadleśnictwa Chojnów o dane dotyczące drzew w wieku powyżej 90 lat rosnących pojedynczo, miejscowo, jako przestoje lub zadrzewienia.
 
Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów do wersji 2.7
 
Lista zmian:
  • Usunięto nieaktualne warstwy przelotu Satelity Sentinel z 10 stycznia 2024 r.;
  • Dodano 21 warstw drzew rosnących pojedynczo, miejscami, w zadrzewieniach lub jako przestoje w wieku powyżej 90 lat;
  • Dodano warstwę Typy lasów w Europie- liściaste i iglaste wytworzoną przez European Environment Agency.

LINK DO MAPY: https://arcg.is/00Kizn

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”