Interaktywna mapa Nadleśnictwa Drewnica (wersja 1.0) [8 lutego 2024]

[8 lutego 2024]

[Zielony Pierścień Warszawy]

Powstała interaktywna mapa Nadleśnictwa Drewnica.

Mapa składa się z 77 warstw tematycznych, które umożliwiają:
 • poszerzenie działalności grupy o kolejne wartościowe lasy;
 • optymalizację działalności grupy poprzez wybór priorytetów;
 • ocenę jakości lasu;
 • ocenę gospodarki leśnej;
 • ocenę wpływu prac leśnych na las i społeczeństwo;
 • wykonanie poszukiwań wartości przyrodniczych w lesie;
 • wybór lasów do monitoringu i ochrony.

 

WARSTWY:

 1. Granice Nadleśnictwa Drewnica (BDL2024)
 2. Siedziby Nadleśnictw
 3. Leśnictwa (BDL2024)
 4. Oddziały leśne (BDL2024)
 5. Wydzielenia leśne 1 (BDL2024)
 6. Wydzielenia leśne 2 (BDL2024)
 7. Wydzielenia leśne 3 (BDL2024)
 8. Prace leśne na 2024 r. (-4 wydz.) (PZP2024)
 9. Prace leśne na 2024 r. -ilość drewna w m3- (-4 wydz.) (PZP2024)
 10. Prace leśne na 2024 r. -ilość drewna w m3 -iglaste- (-4 wydz.) (PZP2024)
 11. Prace leśne na 2024 r. -ilość drewna w m3 -liściaste- (-4 wydz.) (PZP2024)
 12. Lasy ochronne (BDL2024)
 13. Lasy ochronne – wiek drzewostanu- (BDL2024)
 14. Lasy ochronne miasta (BDL2024)
 15. Lasy ochronne wodochronne (BDL2024)
 16. Lasy ochronne obronne (BDL2024)
 17. Lasy ochronne glebochronne (BDL2024)
 18. HCVF Pozostałe (RDLP2023)
 19. HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (RDLP2023)
 20. HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (RDLP2023)
 21. HCVF 4.1 Lasy wodochronne (RDLP2023) (2)
 22. Lasy referencyjne (RSA) (RDLP2023)
 23. Siedliska przyrodnicze N2000 (-11 wydz. bez kat.) (BDL2024)
 24. Siedliska przyrodnicze N2000 (-11 wydz. bez kat.) w wieku pow 100 lat (BDL2024)
 25. Siedliska przyrodnicze N2000 – reprezentatywność -A- (-11 wydz. bez kat.) (BDL2024)
 26. Siedliska przyrodnicze N2000 – reprezentatywność -B- (-11 wydz. bez kat.) (BDL2024)
 27. Siedliska przyrodnicze N2000 – reprezentatywność -C- (-11 wydz. bez kat.) (BDL2024)
 28. Siedliska przyrodnicze N2000 – reprezentatywność -null- (-11 wydz. bez kat.) (BDL2024)
 29. Małe powierzchniowo siedliska przyrodnicze Natura 2000 (001- 2 ha) (BDL2024)
 30. Średnie powierzchniowo siedliska przyrodnicze Natura 2000 (2- 5 ha) (BDL2024)
 31. Duże powierzchniowo siedliska przyrodnicze Natura 2000 (5- 17 ha) (BDL2024)
 32. Lasy w wieku od 100 do 235 lat (BDL2024)
 33. Lasy z dominującym dębem pow 100 lat (BDL2024)
 34. Lasy z dominującą olchą pow 100 lat (BDL2024)
 35. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -1- (BDL2024)
 36. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -2- (BDL2024)
 37. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -3- (BDL2024)
 38. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -4- (BDL2024)
 39. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -5- (BDL2024)
 40. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -6- (BDL2024)
 41. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -7- (BDL2024)
 42. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -8- (BDL2024)
 43. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -9- (BDL2024)
 44. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -10- (BDL2024)
 45. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -11- (BDL2024)
 46. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -12- (BDL2024)
 47. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -13- (BDL2024)
 48. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -14- (BDL2024)
 49. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -15- (BDL2024)
 50. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -16- (BDL2024)
 51. Drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w wieku pow 100 lat -17- (BDL2024)
 52. Korytarze ekologiczne (GDOŚ2023)
 53. Obszary wodno- błotne chronione konwencją RAMSAR (GDOŚ 2023)
 54. Typy lasów w Europie -liściaste i iglaste- ForestType 2018 (High Resolution Layer) (European Environment Agency 2018)
 55. Przelot satelity Sentinel -weryfikacja aktualnego stanu lasu- 2024 01 29 00 00 2024 01 29 23 59 Sentinel 2 L2A False color
 56. STRAVA STANDARD – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej – odcień standardowy (APK Strava)
 57. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień standardowy (rides)
 58. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień standardowy (runs)
 59. Aktywność na wodzie – odcień standardowy (water)
 60. Aktywność zimowa, narty – odcień standardowy (winter)
 61. STRAVA SZARY – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej – odcień szary (APK Strava)
 62. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień szary (rides)
 63. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień szary (runs)
 64. Aktywność na wodzie – odcień szary (water)
 65. Aktywność zimowa, narty – odcień szary (winter)
 66. STRAVA NIEBIESKI – mapa ciepła aktywności rekreacyjno sportowej- odcień niebieski (APK Strava)
 67. Aktywność rowerowa, motocyklowa – odcień niebieski (rides)
 68. Aktywność ruchowa, bieganie – odcień niebieski (runs)
 69. Aktywność na wodzie – odcień niebieski (water)
 70. Aktywność zimowa, narty – odcień niebieski (winter)
 71. Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 16
 72. Usługa przeglądania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw.
 73. Usługa przeglądania Państwowego Rejestru Granic
 74. Krajowa Integracja Baz Danych Obiektów Topograficznych
 75. Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 76. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów
 77. Bank Danych o Lasach

LINK DO MAPY: https://arcg.is/1KmT541

 

—————————-

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny
„Poszerzenie kompetencji, profesjonalizacja i przygotowanie ruchów obywatelskich do partycypacji w zarządzaniu ważnymi społecznie, kulturowo i przyrodniczo lasami”,
finansowany z funduszy German Marshall Fund of the United States.”